گل

گله نکن گلم!

در باغ دلم تنهایی...!!!

باور کن در باور من با یک گل هم بهار می شود!!!

**********

تقدیم به آقای دوست عزیزم

کز میکنی گوشه اتاق

یا نه ...!

لم میدهی در چارچوب پنجره

نفست می‌گیرد

بغض می‌اید

یاد خاطرات

یاد رسیدن ها

یاد نرسیدن ها

گریه میکنی و کسی نمی‌بیند

دلت می‌گیرد و کسی نمی داند

اما ... غصه نخور

چشمهایت روزی فانوس خواهد شد و اشک هایت ستاره.

این روزها تمام می شود

به زودی...

**********

/ 0 نظر / 13 بازدید