کلاغ در شعر

بوفه بسته است و دستِ من به تهِ پاکتِ تخمه‌های حیرت رسیده است! کو آجیلِ اشتغال؟ تنها دو کلاغِ روشن برایم مانده است ...و یک اقاقیای تاریک و از این «دِرام» هنوز یک پرده گذشته است!

با تشکر از دوست خوبم crazy

/ 0 نظر / 20 بازدید