لطف

چیزی جز لطف نمیبینم

پروردگارا

چگونه این نعمتت را سپاس گویم که به جای آخرت در همین دنیا عذابم می دهی

خداوندا

هرچه بیشتر زجر می کشم بیشتر می خوانمت

در سرمای سختی ها آتش شوق وصال توست که دلگرمم می کند

خداوندا

وجودم آنچان شیفته توست که اگر مصائب ایوب هم ببارد به یاری تو صبر خواهم کرد

واگر لحظه ای دور شوم ازتو تباه خواهم شد

خداوندا

ای که آسمان و زمین مسخر قدرت بی انتهای تویت

ای که اراده تو کافی است برای بود همه چیز

ای که تمام عالم امکان تسبیح گوی وجود کامل توست

دستانم را بگیر

و مرا به راه خودت هدایت کنم

وجودم تقدیم تو

کمکم کن در سخت ترین شرایط هم دست از تسبیح تو بر ندارم

آمین

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

خداوندا : اهدنا الصراط المستقیم

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 7 بازدید