گ م

همه دنیا را گشتم تا پیدایت کنم!

آنقدر گشتم تا گم شدم!!!

*****************************

امروز روز تولد یکی از دوستان وبلاگی هست بهارک تولدت مبارک !!!

تبریک در وبلاگ خودشان لطفا!

****************************

/ 46 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشق(سکوت)

بگو دیگه[نیشخند]

عاشق(سکوت)

[ابرو] کم خالی ببند[نیشخند]

♫♫بهارك♫♫

یه کلاغ که میتونه حرف بزنه !!!! عجب کشف جدیدی !!!!![خرخون][رویا]

عاشق(سکوت)

[نگران]خووووببخشید... به خودم پول بده رنج بازدیدتو میبرم بالا تضمینی[نیشخند]

عاشق(سکوت)

گشت ارشاد که خبر نکردید؟؟؟[نگران]

عاشق(سکوت)

پس بگم بچه ها راحت باشن[نیشخند]

عاشق(سکوت)

باشه[نیشخند][قهقهه]

♫♫بهارك♫♫

[نیشخند][چشمک] از گشت ارشاد خبری نی سکوت جان راحت باش... [خنده][مغرور][مغرور]من خودم گشت ارشادم باوااااا(باور کن)[چشمک][نیشخند][پلک][مغرور]

عاشقانه های های حوا

نٌقطــه پایان را كِـــه بگذاری در اِبتدای ســــــــطر بعدی بـــِــه اِنتطارت نــــِشسته ام ؛ بــِگویی قِصه به ســــــــر رسید ؛ بـــــــــــــا كلاغ همیــــن قِصه ؛ این بار به تو خــــــــواهم رسید ؛ جـــــــــ ان مــ ـ ـ ـ ـن ؛ این گَـنـــــــدٌمـزار چِشمهــــــایت یِـــك چیـــــــ ـ ـ ــــز ، كـَــــــــــم ندارد ؟؟!! یـــــــــِك مَتَرسَكِ پوشــ ـ ـ ـــالی