دل تنگ

کاغد میشوم برای قلمت !!!

دل تنگیهایت را بنویس !!!

×××××××××××××××××××

تا حالا فکر کردی چرا خدا با اینکه میتونه مچ مارو بگیره دستمون رو میگیره؟

×××××××××××××××××××

هذیان هایم تمامی ندارد, خسته شدم

×××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 9 بازدید