سپاس

سپاس خدای من

کلاه سرشار از عشق توست و مرامم نه

کیست که این گناه بزرگ را ببخشد جزتو

عبد نبودم و الله بودی

کاش میشد تنم بلرزد وقتی صدای حی علی خیر العمل را میشنیدم

کاش میشد پاهایم سست شود وقتی نوای لا اله الا الله را میشنیدم

خداوندا صراط مستقیمت را نشانم دادی و من باز کج رفتم

خدایا با کدام روی به درگاهت بازگردم

چگونه چگونه

خدایا اگر تمام دنیا اتش شود بروجودم و لحظه ها سنگ شود بر تار و پودم

بازهم شاکرت خواهم بود

چون خدایی چون تو دارم

خدایی که به من فرموده

والله مع الصابرین

/ 0 نظر / 8 بازدید