عید

حکایت ما و رمضان , حکایت آن یخ فروشی است که بدو گفتند: فروختی؟ گفت : نخریدند, ولی تمام شد !!!

عید سعید فطر , عید بندگی و اخلاص مبارک

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دلم میخواهد ماشینی اختراع کنم که مثل ماشین اصلاح صورت, سیرتم را اصلاح کند

آرزو که بر جوانان عیب نیست , هست؟

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

این روزها عجیب به "یاد تو" معتاد شدم !!!

---------------------------------------------------

پک می زنم به پیپ تمام دقیقه ها

سوهان روح من , همه این دقیقه ها

دیدار دست های من و تو تمام شد

نفرین به سال و ماه و تمام دقیقه ها

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مشاعره : خیلی خوشحالم دوستان که در مشاعره شرکت می کنید از همه شما ممنونم

ای غم, تو که هستی از کجا می آیی؟

هردم به هوای دل ما می ایی

باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

چون اشک به چشمم آشنا می آیی!

"ی" بده ... !!!

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

/ 0 نظر / 8 بازدید