شکرت ای خدا

می دانی خدا

حتی اگر تمام دنیا را از من بگیری

بازهم به خاطر زبان شکری که به من دادی شکرت می گویم

آخر چطور شکر تورا نگویم وقتی تنها چراغ تویی در شب تاریک دنیا

چگونه با یادت عشق بازی نکنم وقتی لبریز عشق می کنی با نامت تمام هستی را !!!

خداوندا

بد کردم و بدی با زندگیم اجین است اما

زبانم شکرم را تنها وقتی می بندم که مرده باشم

تا هستم  و میفهمم شکر گزارت خواهم بود

چون تو خوبی و هرچه خوبی است از توست

دوستت دارم  ای زیباترین زیباترین ها

/ 1 نظر / 9 بازدید