کلاغ در شعر

گنجشکها هلهله می کنند انگار عروس می برند..        شاید به خانه ی کلاغی!        بچه گنجشکها        بی خیال و شاد        انگار که این شادی قرار است دوام بیاورد        جیک جیک جیک!        کلاغ ها        روی بلندترین درخت باغ        انگار که آنها هیچ وقت شاد نبوده اند        جوجه کلاغ ها        آنسوتر        نیامده به مرگ می اندیشند        بی آنکه بدانند یک کلاغ چقدر عمر می کند.

با تشکر از دوست خوبم سکوت(عاشق)

/ 0 نظر / 16 بازدید