هذیان

مدت هاست عشق را تقسیم کردم بین خودمان

یکی تو       یکی من

یکی تو       یکی من

یکی تو       دوتا من

یکی تو      سه تا من

.

.

.

یکی تو        صفرتا من

حال اگر مقسوم علیه عشق تو باشی ، تنها یک ( نفر) می ماند، آنوقت است که من می شوم  باقی نمانده ترین باقی مانده جهان.

*************************************

عصبی نوشت : دوباره هذیان هایم شروع شد

*************************************

/ 0 نظر / 8 بازدید