خدایا

خدایا

نه آبرویی مانده نه نایی برای درخواست آبرو!!!

خدایا من ناتوانم در خواستن تو که توانایی در بخشیدن !

خدایا  دستانم را بگیر و نورانیت را در افکارم,کلامم و عملم جاری ساز

خدایا به خوبانت قسمت میدهم, هرآنچه خوب است را بر ما ارزانی دار

خدایا مرگم را جز در راه خودت قرار مده

آمین یا رب العالمین

××××××××××××××××××××××××××××××××

مشاعره

بچه ها خیلی ممنونم که تو مطلب قبلی از مشاعره استقبال کردید

اینم شعر جدید منتظر ابیاتتون هستم

دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار با پنجره داشت

یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک , چک چک, ... چکار با پنجره داشت؟

ت بده !!!

×××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 11 بازدید