می خندم

خداوندا

ماه حرامت در راه است

کمک کن حلالی را حرام نکنم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

هنوز هم مثل نوجوونها عاشق اینم که بشینم تو ماشین با صدای بلند اهنگ گوش بدم

هنوز خیلی کودکم انگار

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 9 بازدید