کاش

وباز تکرار اتشی که به جانم زدی

وباز امدی و زخم کهنه دلم را گشودی

آخر چرا

رحمت نمی آید به این جان نیمه سرد!

و حالا چند ساعت است دوباره تنم می لرزد

کاش همیشگی بود

کاش .......

**********************************

از دیشب  قلبم به شدت درد میکنه

**********************************

بعد از دیشب و اون اتفاقات دوباره دوست و همرا ه همیشگی این سال های من پیداش شد .... دوباره من و پناه بردن به دوتیپین !!!

**********************************

میخواستم بت بگم چقد پریشونم  /  دیدم خودخواهیه دیدم نمیتونم  
تحمل میکنم بی تو به هر سختی /  به شرطی که بدونم شاد و خوش بختی
به شرطی بشنوم دنیات آرومه     /  که دوسش داری از چشمات معلومه
یکی اونجاس شبیهه من یه دیوونه   /  که بیشتر از خودم قدرتو میدونه 
چیکار کردی که با قلبم به خاطر تو بیرحمم   /  تو میخندی، چه شیرینه گذشتن، تازه میفهمم 
تو رو میخوام تموم زندگیم اینه    /  دارم میرم تهِ دیوونگیم اینه    
     نمیرسه به تو حتی صدای من   /  تو خوش بختی همین بسه برای من
چیکار کردی که با قلبم به خاطر تو بیرحمم   /  تو میخندی، چه شیرینه گذشتن، تازه میفهمم ، تازه میفهمم

*********************************

/ 0 نظر / 65 بازدید