ا ح س ا س

آهای گارسون!

دلم گرفته! کمی احساس لطفا!!!

/ 21 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاشقانه های من وتو

[گل][قلب]

محمدمهدی

خیلی عالی [تایید][دست]

تنا

من اينو دوست نداشتم...

من نه!

میگما چرا نظرات اونا رو غیر فعال میکنی؟؟

نازی

هی کافه چی میز هایت را تک نفره کن مگر نمی بینی . . . همه ما تنهاییم

من نه!

بسه دیگه جلب توجه!! بیا آپ کن حوصلمون سر رفت[ابرو]