کلاغ در شعر

آن کلاغی که پرید
از فراز سر ما
و فرو رفت در اندیشهء آشفته ی ابری ولگرد
و صدایش همچون نیزه ی کوتاهی . پهنای افق را پیمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهر

فروغ فرخ زاد

ممنون از دوست عزیر تنا

/ 0 نظر / 34 بازدید