این وبلاگ تا اطلاع ثانوی تعطیل شد!

این وبلاگ تا اطلاع ثانوی تعطیل شد!

بله دیر زمانی است که می نویسم تا ارامشی بگیرم و سکوت درونم  را بشکنم

اما حالا وقت ان رسیده تا برم

تا مدت ها نخواهم امد

حداقل اینجا نخواهم امد

قصدم ایجاد تغییر و تحولی گسترده در دنیای نوشتن است

به امید خدا تغییراتی ایجاد خواهم کرد و وبلاگی در کنار این وبلاگ ایجاد خواهم نمود تا نوع جدیدی از نوشتن را تجربه کنم

اما چه زمانی نمیدانم شاید سالها بعد

شاید بعد از مرگم!!!

خداحافظ

نقطه سر خط

/ 0 نظر / 79 بازدید