تپیدن

قلبم هنوز می تپد

شاید معنی اش این است که من هنوز زنده ام!!!!

*******************************

چقدر قطعه "دریاچه قو" ی چایکوفسکی رو دوست دارم

/ 0 نظر / 114 بازدید