حال عجیب

حال عجیبی دارم

خدایا

تنها آغوش توست که پناه زجه های تکراری من است

دوباره این بنده ضعیفت را در آغوش بگیر

و دوباره مرهم باش بر کهنه زخم روح بیمار من

چه سری است در نام تو

که تا بر زبان جاری میشود

 آرامشی عمیق به ژرفای وجودم رخنه می کند

خدایا به حقانیتت سوگند می خورم که بزرگتر از تو موجودی در عالم نیست

نور وجودت را بر قلبم بتابان و راه تاریک زندگی را برایم هموار ساز

آمین

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

امام رضا نوشت : بد جوری دلتنگم آقا

یا وجیه عندالله اشفع لنا عند الله

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 1 نظر / 10 بازدید
مينا

یا وجیه عندالله اشفع لنا عند الله