درد سرد

گاهی درد هایی در وجودت سرد می شوند یعنی سردشان میکنی و بعد...

یک نفر می اید و آتش می زند به همه سردی هاااااااااا

آخر غربت ذنیاست مگه نه .... اول دوراهی اشنا شدن........

 

/ 0 نظر / 11 بازدید