مبارک

نمدانم هدیه خدا بودی به زمین یا به زمان!!!

اما وجودت ارامشی بود برای لحظه های این شهر سرد

میدانم ان زمانی که خدا در کالبد ادم دمید و نامش را اشرف مخلوقات قرار داد نام تو را هم بر زبان آورد

می دانم تو بودی یکی از آن هایی که خدا می دانست و فرشتگان نه !!!

دوست خوبی بودی برایم و دوست شایسته ای نبودم برایت

می دانم قلم ضعیفم و توان وصفت را ندارد اما با همین قلم ناتوانم می نویسم

تولدت مبارک جوجه کلاغ

××××××××××××××××××××××××××

تولدت رو به خودت, مسعودت , مامانت , بابات و سایر ین تبریک می گم

×××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 11 بازدید