هم درد

فکر میکردم تو همدردى
ولى نه!
تو هم دردى!!

××××××××××××××××××××××××××××

دیروز دوتا از دستامو دیدم

خیل خوشحال شدم

امیدوارم بازم ببینم این کلاغارو

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نمیدونم چرا این روزها همه کمر به کمک کردن به من بستن

بابا بزارید بمیرم به درد خودم

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 2 نظر / 11 بازدید
platon(نسیم)

چه خوب که فامیل هات رو دیدی. خوشحالم که اونها هم تو رو دیدن دیدنشون در کنار هم و حس کردن خوشحالیشون، لذت داشت... لذت داره ... آره تو هم دردی. من هم دردم. همه دردیم و درمان شیطان!

کلاغ بانو

کلاغ ها همیشه پشت هم هستند.نمی شود که یک کلاغ ناراحت باشد و دیگران اهمیت ندهند![لبخند]