چشم هایم را که میبندم , برف می بارد, برف !!!

و از سردی روحم تنها آدم برفی خیالم خوشحال است !!!

آه چقدر سرد است !!!

یخ کردم !!!

خدایا پس کی دستهایم را ها می کنی !!!

==============================

گرما نوشت : گرمای آفتاب خیلی ناراحتم می کنه

تبریک نوشت : قالب نو مبارک !!!

تنها نوشت : این روزها خیلییی تنها قدم می زنم

=============================

/ 0 نظر / 12 بازدید