گ ن د

سوگند به زمین که "گند" زدم!!!

************************

حالم خوب نیست اما

نگران نباش

این من، بی تو، ذره ذره آب می شود نه یک هو!!!

************************

کاش دل هامان به هم قفل می شد!

***********************

سلام

دلم برایت تنگ شده ...

***********************

/ 0 نظر / 71 بازدید