شرمنده

سلام

سلام زیبای من

می دونم در کل تاریخ ادم های زیادی بودن که منتت رو کشیدن

اومدم  منت کشی

شرمنده

شرمنده از بابت حرفام دلم پر بود

و حوصله ام تنگ

تازه فهمیدم من خودم فقط برای خودم نیستم

شاید باید پیش خیلی ها باشم

شاید باید ستون باشم واسه خیلی ها

خدای ریبای من

ای فریاد رس بی پناهان

همه مارو کمک کن

خدایا

زیباترین تو هستی و وجود من بی نفس تو زشته , زشت و کریه

خدایا دوستت دارم

××××××××××××××××××××××××××××××××

از همه دوستان معذرت می خوام اشتباه از من بود شرمنده همه شما

×××××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 10 بازدید