کلاغ در شعر

خورشید که با چراغ از اینجا رد شد

انگار که یک کلاغ از اینجا رد شد

شب حاکم مطلق جهان است اینجا

روز از سر اتفاق از اینجا رد شد

 

جلیل صفر بیگی

/ 0 نظر / 4 بازدید