شرمنده

سلام

از اینکه نبودم شرمنده

نمیتونم زیاد بنویسم

شرایطم درست نیست

فقط اومذم بگم به یاد همتون هستم و حالم هی بدک نیست

نمیدونم دیگه کی بیام بنویسم

خداییش دعام کنین

دعام کنین

تقریبا دارم روانی میشم

دعام کنید

/ 2 نظر / 6 بازدید
دختر مهربون

آقای محترم شما که داری روانی میشی خوب چرا حرف نمیزنی از غصه ها و از سختی ها نمیگی شاید کسی هست که اونم مثه تو باشه و با شنیدن حرفهات آروم و صبور بشه [گل][گل]

پرچونه

راستش اینو خوندم یاد یه نفر افتادم اون روانی شد بعد گفت دارم روانی میشم [نیشخند][مغرور]