هی ....

امروز دوباره فهمیدم

دوباره فهمیدم تنهام

دوباره فهمیدم این دنیا اعتباری بهش نیست

این دنیایه لعنتی

این دنیای پر از ......

هی روزگار..........................

حالم خیلی بده

خیلییییییییییییییییییییییییییی

/ 0 نظر / 14 بازدید