کلاغ در شعر

کلاغ می نشیند
روی صندلی، پشت میز
منقارش را در سرخی جوهر فرو میکند
و بر سپیدی کاغذ می نویسد:
در گذر از کنار خود،
بایست!

با تشکر از پلاتون

/ 0 نظر / 3 بازدید