نور چشم

چه تاریکند این لحظه های سرد و بی روح

و چه ناهموار جاده سعادت

خدایا

در جاده زمان, تا منزل دوست, تو نور چشمم باش !!!

×××××××××××××××××××

آبکی بودن متنم را به عمیق بودن فکرتان ببخشید

×××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 6 بازدید