تپیدن

قلبم هنوز می تپد شاید معنی اش این است که من هنوز زنده ام!!!! ******************************* چقدر قطعه "دریاچه قو" ی چایکوفسکی رو دوست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید
تیر 94
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
19 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
3 پست
مهر 90
13 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
8 پست